1. Brugerbetingelser for lightmail.dk version 2.1 – Gældende fra 11-01-2018

Lightmail.dk er en dansk e-mail tjeneste som udbydes til personer, der har bopæl eller sædvanligt opholdssted i Danmark. Brugen af tjenesten lightmail.dk forudsætter, at du er indforstået med, at du kan blive eksponeret for reklamer på vores loginsider og i webmailklient. Tjenesten udbydes af Danhost ApS Cvr Nr. 30698525.

1.1 Brug af lightmail.dk

Når du oprettes på tjenesten modtager du et password som ikke må deles med tredjemand. Du er forpligtet til at ændre password via vores loginsider, hvis du få kendskab til at en tredjemand uretmæssigt har fået kendskab til det. Hvis dette ikke er muligt, skal du straks informere lightmail.dk på abuse@lightmail.dk, idet du oplyser dit navn, din e-mail, password og evt. brugernavn.

Du kan til enhver tid ændre eller slette egne oplysninger. Du har selv ansvaret for alle informationer, der stilles til rådighed af dig ved anvendelsen af dit login.

Lightmail.dk er berettiget til at foretage nødvendige ændringer af login-funktionen, herunder blandt andet for at sikre en tilfredsstillende drift heraf eller for at imødekomme myndighedskrav.

Lightmail.dk har følgende minimumskrav for brug af tjenesten.

  • Det er ikke tilladt at bruge tjenesten til udsendelse af uønskede mails (SPAM).
  • Det er ikke tilladt at udsende massemails med et kommercielt formål, heller ikke selvom modtagerne har accepteret at modtage e-mailen.
  • Det er ikke tilladt at sende e-mail med indhold som krænker dansk lovgivning.
  • Brugeren er selv forpligtet til at tage en sikkerhedskopi sine e-mails.
  • Der må ikke hackes eller udbredes vira via tjenesten.
  • Tjenesterne må ikke på nogen måde ændres ved hjælp af scripts.
  • Lightmail forbeholder sig ret til uden foregående varsel at nægte en bruger adgang samt slette data.
1.2 Betaling for brug af lightmail.dk VIP

For at have en e-mailkonto hos Lightmail.dk kræves et Lightmail VIP abonnement. Abonnementet inkludere en e-mailadresse tilknyttet et af Lightmails domæner inkl. 5000 mb diskplads, samt fri adgang til supporthjælp pr. telefon og e-mail.

Prisen for Lightmail VIP er 19 kr/md (Der betales årligt 228 kr. inkl. moms)
Alle opkrævninger pålægges et administrationsgebyr på 30,00 kr. inkl. moms.

Åbningstid for supporthenvendelser:

Mandag - torsdag kl. 09.00 - 16.00
Fredag: kl 09.00 - 14.00
Alle dage lukket mellem kl 12.00 - 12.30

Der vil ikke ske refundering af forudbetalt abonnement, såfremt du ønsker at opsige abonnementet inden abonnementsperiodens udløb.
Når der betales for en fornyelse af VIP abonnement, fornyes abonnementet automatisk og udløber derved først til den nye udløbsdato. Betales der for en fornyelse af VIP abonnement, efter der er lavet en opsigelse, annulleres opsigelsen ved betalingen og abonnementet kører videre, som om opsigelsen ikke var lavet. Abonnementet kan derefter opsiges til udløb af den nye abonnementsperiode

2. Varighed og ophævelse af login

Hvis du ikke har benyttet tjenesten og dermed logget på din e-mail i 180 dage i træk, forbeholder lightmail.dk sig ret til at deaktivere og slette din e-mail konto samt brugerprofil og adgangskode. Ved sletning vil dine mails også blive slettet. Du kan dog til hver en tid registrere dig igen, dog kan du ikke forvente at få samme e-mailadresse som sidst. De slettede mails kan ikke genskabes.

3. Ansvar

3.1 Lightmail.dk kan ikke gøres ansvarlig for tab af nogen art, der knytter sig til brug af tjenesten - herunder tab af data, som følge af driftsforstyrrelser og lignende. Du bør derfor selv sørge for passende backup af mails, der er vigtige for dig.

3.2. Lightmail.dk kan heller ikke gøres ansvarlig for tab af nogen art når data, herunder mails, slettes i forbindelse med sletning af en bruger. Sletning kan fx ske hvis du ikke har brugt dit login i en længere periode eller at du har misligholdt dine forpligtelser, se punkt 1 og punkt 6.

4. Private oplysninger

Personlige data, der knytter sig til din konto hos lightmail.dk vil være underlagt stor sikkerhed. Ved mistanke om misbrug, chikane, kriminelle aktiviteter og lignende vil lightmail.dk dog videregive dine oplysningerne til politiet.

De oplysninger du har afgivet om dig selv - for eksempel dit navn, din adresse eller dit telefonnummer - beskyttes i overensstemmelse med persondataloven.

5. Misligholdelse

Manglende overholdelse af lightmail.dk´s retningslinjer kan resultere i midlertidig udelukkelse eller ekskludering fra lightmail.dk. Ved ekskludering slettes profil oplysninger og e-mails uden varsel.

6. Ændringer i brugerbetingelser

Lightmail.dk forbeholder sig ret til at ændre i nærværende brugerbetingelser. Det er dit ansvar som bruger at holde dig ajour med betingelserne på lightmail.dk´s hjemmeside.