Opsætning af mail konto i Microsoft Outlook 20071. Start Microsoft Outlook 2007

2. Vælg "Funktioner" og derefter "Kontoindstillinger..."

4. Marker "Microsoft Exchange, POP3, IMAP eller HTTP" og klik "Næste"

5. Sæt rettetegn i "Konfigurer serverindstillinger eller yderligere servertyper manuelt" og klik "Næste"

6. Vælg "Internet-e-mail

7. I feltet "Dit navn:" skriver du dit navn som det skal fremgå når du sender mail
I feltet "E-mail-adresse:" skriver  du din email adresse
I feltet "Kontotype:" vælges om det skal være POP eller IMAP
I feltet "Server til indgående post:" skriver du mail.lightmail.dk.
I feltet "Server til udgående post (SMTP): skriver du det samme som i "Server til indgående post"
I feltet "Brugernavn:" skriver du din fulde email adresse
I feltet "Adgangskode:" skriver du den adgangskode som hører til email adressen
Klik på "Flere indstillinger..."

8. På fanebladet "Server til udgående post", sæt flueben i "Serveren til udgående post (SMTP) kræver godkendelse"
Marker "Brug samme indstillinger som på serveren til indgående post"
Klik på "OK"

9. Klik på "Næste"

10. Opsætningen er nu færdig. Klik på "Udfør" for at afslutte opsætningen.