Opsætning af mail konto i Mac MailAutomatisk Opsætning

Hent Profil

Manuel Opsætning

1. Start Mac Mail

2. Vælg "Arkiv" og derefter "Tilføj konto..."

3. I feltet "Fulde navn" skriver du dit navn som det skal fremgå når du sender mail
I feltet "E-postadresse" skriver du din email adresse
I feltet "Adgangskode" skriver du koden som hører til email adressen.
Klik på "Fortsæt"

4. I "Kontotype", vælg IMAP eller POP3
I feltet "Beskrivelse" indtastes et valgfrit beskrivende navn på mail kontoen
I feltet "Server til indgående post:" skrives mail.lightmail.dk.
I feltet "Brugernavn:" skriver din fulde email adresse
I feltet "Adgangskode:" skrives din adgangskode
Klik på "Fortsæt"

5. "Brug SSL" skal være slået fra og i "Godkendelse" skal vælges "Adgangskode"
Klik på "Fortsæt"

6. I feltet "Beskrivelse" indtastes et valgfrit beskrivende navn på den udgående mail server
I feltet "Server til udgående post:" skrives mail.lightmail.dk.
Slå "Brug godkendelse" til
I feltet "Brugernavn:" skrives din fulde email adresse
I feltet "Adgangskode" skriver du koden som hører til email adressen.

7. En oversigt over de valgte indstillinger bliver vist.
Klik på "Opret"

8. Mail kontoen er nu oprettet.