Opsætning af mail konto i Microsoft Outlook 20101. Start Microsoft Outlook 2010

2. I toppen, vælg "Filer" efterfulgt af "Oplysninger" og "Tilføj konto".

3. Marker "Konfigurer serverindstillinger eller yderligere servertyper manuelt" og klik på "Næste"

4. Marker "Internet-e-mail" og klik på "Næste"

5. I feltet "Dit navn:" skriver du dit navn som det skal fremgå når du sender mail
I feltet "E-mail-adresse:" skriver  du din email adresse
I feltet "Kontotype:" vælges om det skal være POP eller IMAP
I feltet "Server til indgående post:" skriver du mail.lightmail.dk.
I feltet "Server til udgående post (SMTP): skriver du det samme som i "Server til indgående post"
I feltet "Brugernavn:" skriver du din fulde email adresse
I feltet "Adgangskode:" skriver du den adgangskode som hører til email adressen
Klik på "Næste"

6. Outlook tester nu konto indstillingerne. Når status for begge opgaver er "Fuldført" kan du trykke "Luk"

6.b. 7. I visse tilfælde kan port "25" være blokeret, hvilket resulterer i at der ikke kan sendes mail. 
Hvis dette er tilfældet, kan porten ændres til "587", under "Flere indstillinger" og derefter Fanebladet "Avanceret".


 

7. Opsætning er nu fuldført. Tryk "Udfør" for at afslutte opsætningen.